pobočky

Těšíme se na vaši návštěvu

O prázdninách bude ve Voticích otevřeno denně od 9 do 17 hodin. Do přilehlého sadu, který slouží jako učebna v přírodě mohou návštěvníci zavítat kdykoli. 

 

Motýlárium Votice

Výchozí stav votického motýlária 2015

Bezmála 25 dlouhých let čekaly skleníky ve Voticích na své využití. Nápad udělat v nich motýlárium vznikl na sklonku roku 2014 v Ochraně fauny ČR. V roce 2015 byly zahájeny přípravné práce spočívající ve vyklizení prostor skleníků od náletových dřevin, likvidace rozbitých skel, vyřezávání rezavých trubek od rozvodu topení a vody. Zub času se na stavbě podepsal, ale základní konstrukce skleníků  jsou  pro záměr motýlária optimální.

Motýli potřebují naší ochranu

Motýlárium je věnováno pouze našim druhům motýlů. Ačkoli se jedná  o líbivou  skupinu hmyzu, která se těší u lidí velké oblibě, prozatím se nepodařilo zpomalit rychlé tempo, kterým motýli z naší přírody ubývají. Hlavními důvody jsou zalesňování a samovolné zarůstání stepí a mokřadů, převod lesů na stinné stejnověké monokultury, intenzivní zemědělství probíhající v obrovských plochách, včetně plošného kosení luk v jednotný termín, chemizace a přehnojení krajiny nebo ústup přechodových biotopů a rozptýlené zeleně.

Hlavním budoucím cílem motýlária je prostřednictvím této nejnápadnější a nejoblíbenější skupiny hmyzu upozornit na plíživé negativní změny v naší krajině, které ohrožují nejen mnohé druhy rostlin a živočichů, ale i nás samotných.

 

V budově přiléhajícího ekocentra si můžete prohlédnout unikátní výstavu  motýlích fotografií Marka Vojtíška, ve vitrínách pak zapůjčené sbírky motýlů z českých muzeí a od entomologů. Venkovní  prostory seznámí milovníky přírody s volně žijícími živočichy zejména z ptačí říše, prohlídka je vždy obohacena o výklad zkušeného lektora.  Zatímco dospělí návštěvníci  ocení příjemné posezení ve stínu korun stromů s vůní přilehlé bylinkové zahrádky, děti potěší i poučí zajímavé hrací interaktivní prvky.

 

 Adresa:

Zámecká ul. 810

Votice 259 01

otevírací doba v době letních prázdnin:

každý den od 9:00 do 17:00

PROHLÍDKY ZAČÍNAJÍ VŽDY V PŮL A CELOU HODINU. 

skupiny 10 a více osob je nutné předem objednat na tel. čísle 603 549 125 

otevírací doba v  červnu a září:

sobota, neděle, svátky: 9:00-17:00

PROHLÍDKY ZAČÍNAJÍ VŽDY V PŮL A CELOU HODINU.