ekovýchova

Ve školním roce 2022/2023 je  u nás možné objednat pouze programy se včelařem.

Včely - EVP pro MŠ i ZŠ

Školu navštíví včelař a učitel včelařství pan Dvořák. Program bude uzpůsoben věku dětí (pro mladší děti spíše zábavnou formou hry, pro starší spíše výklad). Během programu pan včelař žáky seznámí s tím, kdo je včelař, v čem spočívá jeho práce, jak to vypadá v úlu, a zjistí, kdo tvoří včelí rodinu a jaké úkoly jednotliví členové plní.  Mladší děti si zahrají na včelky čističky, stavitelky i létavky. Prozradíme si, jaké produkty včelky v úlu vyrábí a jeden z nich i ochutnáme. V teplých měsících bude na ukázku i prosklený úl se včelstvem.

Délka jednoho výukového programu je maximálně 90*** minut. Minimální počet dětí ve skupině je 12 a maximálně 25, při větším počtu dětí je možné zrealizovat 2 výukové programy po sobě. Cena výukového programu pro jednoho žáka je 50,- Kč + cestovné 7,- Kč / km cestovné se počítá z Votic.

 

*** v případě zájmu, pro ZŠ a SŠ je po dohodě možné udělat program na 4 vyučovací hodiny.  Tento program by byl rozšířen o výklad a žáci by si mohli vyrobit výrobek ze včelích produktů. Cena programu by byla 90,-/žáka, + cena za výrobek 10,- -40,-) - konkrétní výrobek a jeho cena bude předem domluvena při objednávce programu.

 

Objednávky na: Miroslav Dvořák 604 312 843, info@vcelarstvisemtinek.cz