ekovýchova

Výukové programy pro základní školy

Výukové programy jsou připravovány tak, aby děti byly seznamovány aktivní formou s daným tématem pomocí diskuze, samostatných úkolů a her. Prostřednictvím připravených aktivit budeme rozšiřovat znalosti žáků o daných okruzích. Programy jsou přizpůsobeny věku dětí. Na výukový program přijede lektor do školy, nebo je možné přijet s dětmi do Centra Ochrany fauny ČR v Hrachově u Sedlčan a kombinovat výklad lektora s exkurzí po záchranné stanici.

Délka a cena výukového programu

Délka jednoho výukového programu je maximálně 90 minut. Maximální počet dětí ve skupině je 30, při větším počtu dětí je možné odučit 2 výukové programy po sobě. Cena výukového programu pro jednoho žáka je 40,- Kč + cestovné z Hrachova.

 

V případě zájmu objednání jakéhokoliv výukového programu nás kontaktujte na tel. čísle 603 549 125

V pdf příloze najdete nabídku výukových programů na školní rok 2021/22