ekovýchova

Přednášky pro střední školy

Pro střední školy je na výběr připraveno několik přednášek týkajících se ochrany přírody a současných environmentálních problémů. Přednášky jsou určeny pro studenty středních škol jakéhokoliv oboru. Přednáška trvá maximálně 90 minut. Cena přednášky je 40 Kč za osobu + cestovné z Hrachova. 

V případě zájmu objednávky přednášky nás kontaktujte na tel. čísle  603 549 125

 

Na výběr nabízíme tyto alternativy:

Ochrana fauny ČR o.p.s. aneb 18 let pro přírodu a lidi

V malém městě Votice na rozhraní Středočeského a Jihočeského kraje před 18 lety vznikla nezisková organizace, která se postupně propracovala mezi nejúspěšnější ekologické neziskové organizace v České republice. Tato přednáška mapuje dlouhou a zajímavou cestu od výstavby záchranné stanice ve Voticích, přes výstavy v Národním muzeu, mezinárodní projekty až po výstavbu jedinečného komplexu Centra Ochrany fauny ČR Hrachov.  

Přednášející: Pavel Křížek (ředitel organizace OFČR o.p.s.)

Ohrožená biodiverzita

Neboli proč v krajině ubývá druhů. Jaké dopady má nešetrné hospodaření člověka v krajině při údržbě zemědělských ploch, těžby v lesích nebo průmyslově řízeném rybníkaření. Narazí se i na téma vlivu liniových staveb na úbytek živočichů a možnosti nápravy. Doprovodný film "Potřebujeme skřivana?" nás přivede k zamyšlení nad otázkou snižující se rozmanitosti v ptačí říši. V závěru se dozvíme, jak se neziskové organizace ve spolupráci se zemědělci snaží o nápravu.

Přednášející: Pavel Křížek (ředitel organizace OFČR o.p.s.)

Sloupy smrti

Přednáška mapuje vývoj a řešení problematiky ochrany ptáků před zraněním na sloupech elektrického vedení. Vysvětlen bude vliv kontroverzní výstavy "Světlo pro Prahu" v Národním muzeu Praha v roce 2010 na řešení celé problematiky a nezastupitelnost neziskových organizací a médií při řešení jednoho konkrétního problému v naší krajině. Projek měl přesah i do zahraničí s přímými dopady. Byl podpořen řadou významných osobností např. Marek Eben, Gábina Osvaldová, Miroslav Páral, Jan Samec, Ondřej Soukup a mnoho dalších.

Přednášející: Pavel Křížek (ředitel organizace OFČR o.p.s.)

V pdf příloze najdete nabídku výukových programů a přednášek na školní rok 2021/22