ekovýchova

Navštivte nás

Během exkurze v expozici volně žijících živočichů se vám bude po celou dobu věnovat kvalifikovaný lektor. V rámci výkladu budete informováni nejen o zajímavostech z říše zvířat, ale budete seznámeni i s konkrétními osudy chovaných jedinců. Z bezprostřední blízkosti si tak můžete prohlédnout druhy běžně se vyskytující, ale i druhy kriticky ohrožené. Čekají na vás zástupci z řad pěvců, vrubozobých, brodivých, dravců, sov či šelem. V jarním období lze ukázat i mláďata ptáků a savců, která budou aktuálně v záchranné stanici.

V budově Centra ekologické výchovy je k vidění expozice sladkovodních ryb. 

Vhodné pro všechny věkové kategorie, odborný výklad i časový harmonogram bude přizpůsoben věku účastníků.

 

Ve školním roce 2022/2023 je  u nás možné objednat pouze programy se včelařem.

Včely - EVP pro MŠ i ZŠ

Školu navštíví včelař a učitel včelařství pan Dvořák. Program bude uzpůsoben věku dětí (pro mladší děti spíše zábavnou formou hry, pro starší spíše výklad). Během programu pan včelař žáky seznámí s tím, kdo je včelař, v čem spočívá jeho práce, jak to vypadá v úlu, a zjistí, kdo tvoří včelí rodinu a jaké úkoly jednotliví členové plní.  Mladší děti si zahrají na včelky čističky, stavitelky i létavky. Prozradíme si, jaké produkty včelky v úlu vyrábí a jeden z nich i ochutnáme. V teplých měsících bude na ukázku i prosklený úl se včelstvem.

Délka jednoho výukového programu je maximálně 90*** minut. Minimální počet dětí ve skupině je 12 a maximálně 25, při větším počtu dětí je možné zrealizovat 2 výukové programy po sobě. Cena výukového programu pro jednoho žáka je 50,- Kč + cestovné 7,- Kč / km cestovné se počítá z Votic.

 

*** v případě zájmu, pro ZŠ a SŠ je po dohodě možné udělat program na 4 vyučovací hodiny.  Tento program by byl rozšířen o výklad a žáci by si mohli vyrobit výrobek ze včelích produktů. Cena programu by byla 90,-/žáka, + cena za výrobek 10,- -40,-) - konkrétní výrobek a jeho cena bude předem domluvena při objednávce programu.

 

Objednávky na: Miroslav Dvořák 604 312 843, info@vcelarstvisemtinek.cz